Laineenvire Oy on Harri Laineen v. 2017 perustama yritys, joka tarjoaa palveluja kolmella aputoiminimellä:

 • Insinööritoimisto Viretilat:
  Tarjoaa kattavaa rakennuttaja- ja valvontapalvelua kaikkeen
  rakentamiseen.
 • Peruskorjauskeskus:
  Tarjoaa asiantuntija-apua asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin.
 • Soittovire:
  Tarjoaa esiintyjäpalveluja erilaisiin tilaisuuksiin.

Laineenvire Oy

Harri Laine

Yhtiön omistaja, rakennusinsinööri (AMK) Harri Laine, omaa lähes 30 vuoden kokemuksen rakennuttamisesta ja rakennustöiden valvonnasta. Valvontatehtävät hän aloitti vuoden 1988 alussa Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa siirtyessään kiinteistöjen isännöitsijän viran väliaikaisesta hoitamisesta rakennustöiden valvojaksi. Yhteisten projektien myötä Etelä-Suomen YH-Rakennuttajaosuuskunta houkutti pätevän valvojan palvelukseensa syksyllä 1990.

1990-luvun taantuma johti valvontapalvelujen ulkoistamiseen. Harri perustikin syyskuussa 1993 oman yrityksen, Rakennusvalvonta Laine Oy:n, jonka puitteissa hän toimi rakennuttajana ja valvojana lukuisissa asuin-, liike-, toimitila- ja palvelutalojen korjaus- ja uudisrakennushankkeissa.

Yhtiön vakiasiakas, VVO Kiinteistövastuu Oy, tarjosi Harrille rakennusteknisen asiantuntijan pestiä, johon tehtävään Harri siirtyikin vuoden 2001 alusta. Päätyönä oli ulkopuolisten rakennuttamis- ja valvontatoimeksiantojen hoitaminen.

Hämeenlinnan kaupungin omistamien yhtiöiden palvelukseen Harri siirtyi helmikuun alussa 2004, jolloin aloitti Peruskorjauskeskus Oy Hämeessä rakennuttajainsinöörinä ja aluksi myös vs. toimitusjohtajana. Varsinainen toimitusjohtajanimitys tuli aprillipäivänä 2005.

Yhtiöstä kehittyi keskisuuri rakennuttajatoimisto, jota arvostettiin myös vapailla markkinoilla. Vuoden 2013 alusta yhtiö fuusioitiin Kantolan Kiinteistöt Oy:öön, joka muutti nimekseen Linnan Kiinteistökehitys Oy. Rakennuttamistehtävien rinnalle tuli myös toimitilakiinteistöjen omistus, vuokraustoiminta ja kiinteistökehittäminen. Kiinteistökanta lisääntyi vielä 2014 Teknologiakeskus Innopark Oy:n fuusion myötä. Tällöin myös rakennuttajapalvelut rajattiin kaupunkikonsernin sisäisiksi palveluiksi. Harri toimi Linnan Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtajana lokakuuhun 2016.

Aktiivinen teatteriharrastus tuli täyttämään Harri Laineen vapaa-ajan vuosituhannen vaihteessa, jolloin hän ystäviensä kanssa perusti Eräs Teatterin. Vuosien mittaan Harrille onkin kertynyt lukuisia näytelmien ohjauksia ja roolisuorituksia.