Kiinteistökehitys

Kiinteistökehityspalvelumme auttavat kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä löytämään parhaat ratkaisut tilojen maksimaaliseen hyödyntämiseen ja mahdolliseen lisärakentamiseen. Kehittäminen ja korjausinvestoinnit mahdollistavat rakennusten elinkaaren jatkamisen pitkälle tulevaisuuteen.

Toiminnallisten tilatarpeiden muuttuessa myös käytössä olevien tilojen muutostarpeet tulevat ajankohtaisiksi tai tyhjäksi jäävään kiinteistöön ei löydy uutta toimintaa. Kiinteistökehityksellä ja jalostamisella haetaan vaihtoehdot kiinteistön käytölle, selvitetään kaavoitukselliset mahdollisuudet ja tarkastellaan energiataloudelliset näkökohdat. Kehittämisen myötä vanhoistakin rakennuksista on mahdollista saada tehokkaita, toimivia ja viihtyisiä.

Kiinteistökehittämisellä pyritään vakauttamaan kiinteistön omistajien sijoitustuotot pitäen samalla käyttäjien tilakustannukset kohtuullisina.