Insinööritoimisto Viretilat

Tarjoamme rakennuttamis- ja valvontapalveluita yritysten, kiinteistöjen, julkisen hallinnon ja yhteisöjen uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Hoidamme kokemuksella liike-, toimitila-, palvelu-, asuin- ja julkisten rakennushankkeiden rakennuttajatehtävät hankesuunnittelusta takuutarkastukseen.

Autamme tilaajaa tunnistamaan hankkeisiin liittyvät tarpeensa, etsimme niihin parhaat ratkaisut ja johdamme rakennusprojektin alusta loppuun huolehtien laadusta, kustannustehokkuudesta ja aikataulujen pitävyydestä. Toimintamme on puolueetonta ja läpinäkyvää ja sitä ohjaa tilaajan edun mukaiset tavoitteet ja päämäärät.